Provozujte vlastní český minipivovar

Technické parametry varny BREWORX LITE-ECO

Konstrukce varny BREWORX LITE ECO

… umožňuje výrobu prakticky všech známých druhů piv zjednodušeným způsobem, a to ze sladinového koncentrátu (sladový extrakt). V případě potřeby je možné ve varně připravovat mladinu i z mladinových koncentrátů.

Design varny Breworx Lite ECO je řešen jako čistě účelový – neobsahuje zbytečné designové prvky, které nemají vliv na snadnost obsluhy varny a produktivitu výroby mladiny. Předpokládá se, že varný stroj bude umístěn a provozován mimo veřejné prostory, bez přístupu nepovolaných osob k varně.

Typickým znakem minipivovarů BREWORX LITE ECO je dvounádobová varna, v níž je na společném rámu integrována mladinová pánev, vířivá káď a chladič mladiny, a také ovládací panel.  Varnu je možné dodat s manuálním anebo automatickým systémem ovládání.

Objem denní produkce varny je až 3 várky za 24 hodin . 

Stroj na přípravu mladiny BREWORX LITE-ECO  obsahuje ve standardním provedení:

 • Mladinový kotel – elektricky vyhřívaná nádrž na vaření mladiny (a míchání vody se sladovými koncentráty)
 • Vířivá káď – kontejner pro separaci chmelového mláta ze sladiny
 • Deskový výměník tepla – sada obsahuje chladič mladiny a integrovaný provzdušňovač sladiny
 • Vodní kondenzátor brýdových par
 • Ovládací panel (ruční ovládací systém – tlačítka a jednoduché regulátory, automatický řídicí systém – dotykový displej)
 • Olejový topný systém s elektrickými spirálami
 • Všechny přípojky potrubí a vodičů (přívod studené vody, glykolový vstup, plnění a vypouštění oleje, výstup sladiny, odpadní voda, elektrický přívodní kabel s konektorem 3x400V / 50 Hz)
 • Všechny mechanicky a automaticky řízené ventily a armatury
 • Elektrická rozvaděčová skříň
 • Řídicí počítač (pouze verze s automatickým řídícím systémem)
 • Základní rám z nerezové oceli

 

Progresivní systém ohřevu mladiny

 

Stroj na přípravu mladiny REWORX LITE-ECO  je vybaven velmi účinným topným systémem. Tento systém se skládá z elektrických topných spirál, olejové komory a trubkové turbíny bez otáčivých součástí. Tento progresivní systém vytápění zajišťuje velmi rychlý přenos tepla na mladinu s minimálními ztrátami a rychlým oběhem mladiny uvnitř varného kotle. To urychluje proces svařování sladiny a zajišťuje produkci více várek sladiny za den. Odstranění rotujících částí, jako je míchadlo, minimalizuje množství poruch systému a zvyšuje spolehlivost celého systému. Tento návrh varny zvyšuje efektivitu sanace kontejnerů a topného systému a snižuje množství sanitačních roztoků i spotřebu vody během čištění.

 

Popis nádrže na vaření mladiny:

 1. Elektrické spirálové topné články
 2. Olejová komora – termotransferový systém
 3. Olejový systém topné turbíny
 4. Sanitární sprchové koule
 5. Tank na vaření mladiny s chmelem
 6. Výstupní potrubí páry
 7. Plnicí a vypouštěcí potrubí oleje
 8. Inspekční šachta s dvířky

 

 

Snadné oddělení chmele od sladu ve vířivé kádi

Vířivá káď je druhým kontejnerem varny. Jeho účelem je oddělení chmele od sladu po procesu varu mladiny před chlazením mladiny. Oddělení je zajištěno rychlou rotací mladiny uvnitř nádrže. Otáčení mladiny je způsobeno čerpáním mladiny z nádoby na varu mladiny do vírové nádrže přes tangenciální vstupní trysku. Chmel se kumuluje v ose nádrže a sladina je odsávána výpustním potrubím na okraji nádrže přímo k deskovému výměníku tepla, kde se mladina před fermentačním procesem ochlazuje ledovou vodou.

 

Popis vířivé kádě:

 1. Vnitřní prostor nádrže
 2. Tangenciální vstupní potrubí (tryska)
 3. Sanitární sprchová koule
 4. Výtoková trubka mladiny
 5. Inspekční šachta s dveřmi
 6. Výstupní potrubí páry
 7. Kondenzátor brýdové páry
 8. Odpadní potrubí
 9. Odstředivé čerpadlo

 

 


Dodávané velikosti varen BREWORX LITE ECO

Zjednodušené 2-nádobové varny pro výrobu piva z koncentrátů v minipivovarech BREWORX LITE-ECO