Provozujte vlastní český minipivovar

Vypracování receptur pro konkrétní minipivovar – 12 druhů piva

Kód služby : REC-12B

VYPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH RECEPTUR PIVA PRO KONKRÉTNÍ PIVOVAR – PRO 12 DRUHŮ PIVA

 

Cena zahrnuje :

  • Změření potřebných parametrů konkrétní varny, analýza chem. složení vody, chmele, sladu a dalších veličin, typických pro konkrétní varnu a místo.
  • Dodání tří základních receptur a výrobních postupů pro výrobu 12 zákazníkem zvolených druhů piva – (spodně anebo svrchně kvašeného) pro konkrétní varnu.
  • Pracovní čas instruktora, strávený v místě pivovaru.

Pivo a cider
Cena nezahrnuje tyto příplatkové položky :

  • Náklady na jízdné a ubytování, v zahraničí pak navíc letenky, ubytování, 1x denně teplá strava a náklady na víza, povinná očkování

 

Předpokládá se :

  • Schopnost komunikace budoucího sládka a provozovatele pivovaru v jazyce českém, slovenském, anglickém, polském nebo ruském.
  • Plné pracovní nasazení budoucího sládka, který bude v minipivovaru sám a na vlastní riziko podle postupů sdělených instruktorem asistovat a provádět veškeré instruktorem požadované práce, a to včetně těch, které v zaběhnutém minipivovaru provádí obvykle asistent sládka.
  • Poskytnutí kancelářské místnosti s pracovním stolem, židlí, zásuvkou a internetem po dobu zpracovávání receptur.
  • Termín nástupu instruktora a zahájení plnění služby je nutno dohodnout uzavřenou smlouvou s poskytovatelem nejméně 1 měsíc předem a je pro zákazníka i instruktora závazný. Výjimky je možné dohodnout jen v případě, bude-li náhradní termín vyhovovat oběma smluvním stranám.

Cena služby :

  • ČR ………………………… 7000 Kč + 15 Kč za 1 litr užitečného objemu varny (+DPH)
  • Zahraničí ………………..240 Eur + 0,5 EUR za 1 litr užitečného objemu varny

Vysvětlení cenotvorby : Každá receptura se vždy musí spočítat pro daný pivovar v závislosti na surovinách, klimatických podmínkách, nadmořské výšce, obsahu alfa kyselin v chmelu, složení vody, tepelného zisku varny, na místních zvyklostech apod.

 

>>> Odeslat poptávku na tuto službu