Provozujte vlastní český minipivovar

Školení provozovatele minipivovaru bez praktického výcviku 2 dny

Kód služby :  SMB-2D

ŠKOLENÍ PROVOZOVATELE BEZ PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PŘI ROZJEZDU MALÉHO PIVOVARU – délka 2 DNY

Určeno pro individuální výuku provozovatele a pracovníků konkrétního minipivovaru.

Školení a praktický výcvik probíhá v minipivovaru provozovaném zákazníkem, alternativně pak ve školicím zařízení v České republice.

 

Teoretická příprava sládkůCena zahrnuje :

 • Proškolení budoucího sládka ze základů obecné teorie procesu výroby piva.
 • Podrobná teoretická instruktáž vaření mladiny.
 • Podrobná teoretická instruktáž kvasného procesu a  řízení hlavního kvašení v otevřených kvasných kádích anebo CK tancích a teorie řízení zrání piva v ležáckých nebo CK tancích.
 • Dodání jedné základní receptury pro výrobu jednoho zákazníkem zvoleného druhu piva – spodně anebo svrchně kvašeného).
 • Teoretický rozbor správných postupů sanitace potrubí, hadic, nádob a dalších zařízení v pivovaru pomocí základního sanitačního zařízení.
 • Doporučení prověřených dodavatelů surovin, sanitačních prostředků, technických plynů a dalšího spotřebního materiálu a surovin.
 • Základní proškolení budoucího sládka ze základů BOZP, hygieny potravin a hygieny práce.
 • Dodání vzorové dokumentace pro provoz pivovaru (varné listy, kvasné listy, knihy várek, sanitační deník) a instruktáž jejich používání.
 • Vysvětlení způsobu vedení povinné dokumentace pro účely celní zprávy.

 

Cena nezahrnuje tyto příplatkové položky :

 • Náklady na jízdné a ubytování, v zahraničí pak navíc letenky, ubytování, 1x denně teplá strava a náklady na víza, povinná očkování
 • Praktické ukázky výroby mladiny a jejího kvašení a zrání.
 • Instruktáž pracovních postupů se zařízením, které nejsou standardní součástí minipivovaru v základní sestavě (filtry, pastery, propagační stanice, CIP stanice, myčky kegů apod.) – je možné za příplatek jako samostatná služba.
 • Dodání dalších receptur pro jiné druhy piva – je možné za příplatek jako samostatná služba.
 • Dodání pracovních a bezpečnostních postupů pro konkrétní pivovar.
 • Instruktáž více osob než jednoho budoucího sládka – je možné za příplatek jako samostatná služba.

 

Předpokládá se :

 • Schopnost komunikace budoucího sládka v jazyce českém, slovenském, anglickém, polském nebo ruském.
 • Nepřerušená doba výcviku. Není-li výrobní kapacita minipivovaru dostatečná k tomu, aby teoretický výcvik probíhal každý den,  zaplatí zákazník celou částku bez ohledu na skutečné pracovní vytížení instruktora a budoucího sládka.
 • Termín nástupu instruktora a zahájení plnění služby je nutno dohodnout uzavřenou smlouvou s poskytovatelem nejméně 1 měsíc předem a je pro zákazníka i instruktora závazný. Výjimky je možné dohodnout jen v případě, bude-li náhradní termín vyhovovat oběma smluvním stranám.

 


Cena služby :
Varianta A – školení v minipivovaru nebo jiném objektu vlastněném zákazníkem

 • ČR ………………………… 5.000 Kč + DPH za celý kurz
 • Zahraničí …………………. 160 Eur za každý pracovní den

Varianta B – školení  ve školicím zařízení v České republice

 • V jazyce CZ, SK ………. 12.000 Kč + DPH za celý kurz (zahrnuje nájemné školicích prostor)
 • V jazyce EN, RU ……… 200 Eur za každý pracovní den (zahrnuje nájemné školicích prostor)

 


  Přihláška na školení / kurz / rekvalifikaci

  Nezávazná přihláška na školení nebo kurz dle výběru zákazníkem. Přihláška se stává závaznou až po zaplacení rezervačního poplatku zákazníkem. Zálohová faktura bude zaslána do 7 dnů od obdržení této přihlášky. Případné dotazy nebo upřesnění uveďte prosím do pole Vaše zpráva. Děkujeme.
  To že jste člověk prokažte výběrem ikony tree.