Provozujte vlastní český minipivovar

Příprava minipivovaru pro vyhovění požadavkům SZPI

Kód služby : SZPI-PR

PŘÍPRAVA MINIPIVOVARU PRO VYHOVĚNÍ POŽADAVKŮM SZPI, VYJEDNÁNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ PIVOVARU OD SZPI

 

Cena zahrnuje :

 • Analýza místních podmínek konkrétního minipivovaru
 • Zpracování dokumentace, vyžadované Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI),  pro konkrétní minipivovar
 • Vyjednání a konzultace opatření v minipivovaru, vyžadovaná od SZPI.
 • Kompletní zajištění povolení SZPI k provozování minipivovaru
 • Pracovní čas instruktora, strávený v místě minipivovaru.

 

Cena nezahrnuje tyto příplatkové položky :

 • Náklady na jízdné a ubytování, v zahraničí pak navíc letenky, ubytování, 1x denně teplá strava a náklady na víza, povinná očkování
 • Další nutné doložitelné výdaje – jízdné, čas a ubytování strávené vyřizováním správních poplatků u příslušných institucí
 • Správní poplatky, účtované institucemi

 

Předpokládá se :

 • Schopnost komunikace provozovatele pivovaru v jazyce českém, slovenském, anglickém, polském nebo ruském.
 • Poskytnutí kancelářské místnosti s pracovním stolem, židlí, zásuvkou a internetem po dobu zpracovávání receptur.
 • Poskytnutí instruktorem vyžádané stávající dokumentace k minipivovaru zákazníkem.
 • Termín nástupu instruktora a zahájení plnění služby je nutno dohodnout uzavřenou smlouvou s poskytovatelem nejméně 1 měsíc předem a je pro zákazníka i instruktora závazný. Výjimky je možné dohodnout jen v případě, bude-li náhradní termín vyhovovat oběma smluvním stranám.

Cena služby :

 • ČR ………………………… 4000 Kč + 1 Kč za 1 litr užitečného objemu varny
 • Zahraničí ………………..160 Eur + 0,1 EUR za 1 litr užitečného objemu varny