Provozujte vlastní český minipivovar

Vypracování HACCP dokumentace pro minipivovar

Kód služby : HACCP-PR

Vypracování povinné HACCP dokumentace (provozní knihy kritických bodů)  pro potřeby minipivovaru

 

Cena zahrnuje :

 • Analýza místních podmínek konkrétního minipivovaru
 • Zpracování dokumentu HACCP pro konkrétní minipivovar (vypracování systému kritických bodů dle směrnic EU,vypracování sanitačního plánu, připomínkování a schválení ze strany SPZI, dodání schváleného HACCP)
 • Pracovní čas instruktora, strávený v místě pivovaru.

 

Dodaná dokumentace bude obsahovat :

 • Vymezení výrobní činnosti a charakteristiku podniku
 • Popis výrobku a jeho očekávané použití
 • Sestavení týmu HACCP
 • Diagram výrobního procesu
 • Správná výrobní praxe
 • Analýza nebezpečí
 • Stanovení CCP (kontrolních kritických bodů) a CP (kontrolních bodů)
 • Formulář školení zaměstnanců
 • Sanitační řád
 • Plán DDD

 

Cena nezahrnuje tyto příplatkové položky :

 • Náklady na jízdné a ubytování, v zahraničí pak navíc letenky, ubytování, 1x denně teplá strava a náklady na víza, povinná očkování
 • Další nutné doložitelné výdaje – jízdné, čas a ubytování strávené vyřizováním správních poplatků u příslušných institucí
 • Správní poplatky, účtované institucemi

 

Předpokládá se :

 • Schopnost komunikace provozovatele pivovaru v jazyce českém, slovenském, anglickém, polském nebo ruském.
 • Poskytnutí kancelářské místnosti s pracovním stolem, židlí, zásuvkou a internetem po dobu zpracovávání receptur.
 • Poskytnutí instruktorem vyžádané stávající dokumentace k minipivovaru zákazníkem.
 • Termín nástupu instruktora a zahájení plnění služby je nutno dohodnout uzavřenou smlouvou s poskytovatelem nejméně 1 měsíc předem a je pro zákazníka i instruktora závazný. Výjimky je možné dohodnout jen v případě, bude-li náhradní termín vyhovovat oběma smluvním stranám.

 


 

Cena služby :

 • ČR ………………………… 8000 Kč (bez DPH) + 1 Kč za 1 litr užitečného objemu varny
 • Zahraničí ………………..160 Eur + 0,1 EUR za 1 litr užitečného objemu varny

Vysvětlení cenotvorby : Rozsah a složitost dokumentace roste s velikostí varny.