Provozujte vlastní český minipivovar

Vypracování provozní dokumentace pro minipivovar

Kód služby : DOC-PR

Vypracování povinné provozní dokumentace pro potřeby minipivovaru

 

skoleni-sladku-01Cena zahrnuje :

 • Analýza místních podmínek konkrétního minipivovaru
 • Pracovní a bezpečnostní postupy pro konkrétní minipivovar
 • Varné listy, kvasné listy, knihy várek, sanitační deník, skladovou evidenci, tabulky v excelu na výpočet alfy, vzorový formulář na hlášení výtrat pro celní zprávu.
 • Pracovní čas instruktora, strávený v místě pivovaru.

 

Cena nezahrnuje příplatkové položky :

 • Náklady na jízdné a ubytování, v zahraničí pak navíc letenky, ubytování, 1x denně teplá strava a náklady na víza, povinná očkování

 

Předpokládá se :

 • Schopnost komunikace provozovatele pivovaru v jazyce českém, slovenském, anglickém, polském nebo ruském.
 • Poskytnutí kancelářské místnosti s pracovním stolem, židlí, zásuvkou a internetem po dobu zpracovávání receptur.
 • Poskytnutí instruktorem vyžádané stávající dokumentace k minipivovaru zákazníkem.
 • Termín nástupu instruktora a zahájení plnění služby je nutno dohodnout uzavřenou smlouvou s poskytovatelem nejméně 1 měsíc předem a je pro zákazníka i instruktora závazný. Výjimky je možné dohodnout jen v případě, bude-li náhradní termín vyhovovat oběma smluvním stranám.

 


 

Cena služby :

 • ČR ………………………… 4000 Kč + 1 Kč za 1 litr užitečného objemu varny
 • Zahraničí ………………..160 Eur + 0,1 EUR za 1 litr užitečného objemu varny

Vysvětlení cenotvorby : Rozsah a složitost dokumentace roste s velikostí varny.